1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

682

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 15,152 คน / 18,318 ครั้ง)

รายละเอียด

7

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 524 คน / 550 ครั้ง)

รายละเอียด

4

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 101 คน / 169 ครั้ง)

รายละเอียด

30

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 319 คน / 399 ครั้ง)

รายละเอียด