1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

619

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 16,390 คน / 21,518 ครั้ง)

รายละเอียด

11

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 662 คน / 690 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 100 คน / 166 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 394 คน / 509 ครั้ง)

รายละเอียด