1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

411

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 5,967 คน / 8,978 ครั้ง)

รายละเอียด

28

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 579 คน / 610 ครั้ง)

รายละเอียด

8

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 257 คน / 413 ครั้ง)

รายละเอียด

28

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 321 คน / 352 ครั้ง)

รายละเอียด