1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

490

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 7,630 คน / 10,524 ครั้ง)

รายละเอียด

15

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 509 คน / 532 ครั้ง)

รายละเอียด

12

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 484 คน / 567 ครั้ง)

รายละเอียด

34

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 318 คน / 425 ครั้ง)

รายละเอียด