1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

486

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 7,628 คน / 10,520 ครั้ง)

รายละเอียด

14

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 508 คน / 531 ครั้ง)

รายละเอียด

10

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 483 คน / 565 ครั้ง)

รายละเอียด

33

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 318 คน / 424 ครั้ง)

รายละเอียด