1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

417

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 5,970 คน / 8,984 ครั้ง)

รายละเอียด

29

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 580 คน / 611 ครั้ง)

รายละเอียด

15

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 264 คน / 420 ครั้ง)

รายละเอียด

28

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 321 คน / 352 ครั้ง)

รายละเอียด