บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

โพสเมื่อ : 04-04-2562 จำนวนผู้อ่าน : 141 โดย : Administrator

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน