แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก

โพสเมื่อ : 04-11-2020 จำนวนผู้อ่าน : 92 โดย : Administrator

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน