ข่าว

หน้าหลัก / ข่าว

เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมารายวัน 13-07-2021 224
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 22-04-2021 225
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 02-03-2021 139
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งกายภาพบำบัด 1อัตตรา 01-05-2020 239
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20-11-2019 310
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมารายวัน 20-11-2019 305
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานประจำห้องยา 30-08-2019 295
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมารายวัน พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา เภสัชกร 1 อัตรา พนักงานทั่วไป 1 อัตรา 30-08-2019 356

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน