ข่าว

หน้าหลัก / ข่าว

เรื่องวันที่จำนวนผู้อ่าน
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(ออกซิเจนเหลว) ปีงบประมาณ 2565 19-10-2021 6
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ปีงบประมาณ 2565 19-10-2021 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาธาตุพนม 20-09-2021 17
รายงานคงคลังประจำเดือน สิงหาคม 2564 03-09-2021 23
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 31-08-2021 24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2021 35
แผนเงินบำรุง อนุมัติปรับ 6 เดือนหลัง 19-08-2021 35
รายงานคงคลังประจำเดือน กรกฎาคม 2564 19-08-2021 28
รายงานคงคลังประจำเดือน มิถุนายน 2564 07-07-2021 40
รายงานคงคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2564 01-06-2021 53
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพราะCT 01-04-2021 102
แผนจัดซื้อกลุ่มงานเภสัชฯ2564 10-02-2021 127
รายงานคงคลังประจำเดือน มกราคม 2564 09-02-2021 124
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20-01-2021 159
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21-01-2021 154
ประกาศผู้ชนะ​ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08-01-2021 149
คงคลัง ธ.ค. 63 06-11-2021 145
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14-12-2020 147
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยา 26-11-2020 139
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางพยาธิวิทยา 23-11-2020 155
ประกาศจังหวัดนครพนม 23-11-2020 157
แผนการจ้างเหมาบริการตรวจทางพยาธิวิทยา 05-11-2020 146
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05-11-2020 172
แผนจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05-11-2020 179
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05-11-2020 171
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่อมแซมหลังคาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 04-11-2020 159
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 04-11-2020 141
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 04-11-2020 155
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 04-11-2020 152
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 30-10-2020 165
ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2-2563 15-09-2020 221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 15-09-2020 167
ประกาศขาดทอดตลาด 26-08-2020 198
ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาล 07-08-2020 165
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 07-08-2020 155
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-08-2020 192
ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 07-08-2020 190
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07-08-2020 187
ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-07-2020 193
รายงานคงคลังประจำเดือนมิถุนายน 2563 14-07-2020 206
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ รายการที่ 1 รายการที่ 5 รายการที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2020 189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2020 183
แผนเงินบำรุง 2563 14-05-2020 197
รายงานคงคลังประจำเดือนเมษายน 2563 14-05-2020 228
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน มีนาคม 09-04-2020 206
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 10-03-2020 214
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (๑) 13-01-2020 208
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 13-01-2020 226
รายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง พฤศจิกายน 62 02-12-2019 212
แผนเงินบำรุง รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2561-ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 19-06-2018 365
วิเคราะห์แผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2561 19-06-2018 358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 กลุ่ม 7 รายการ 26-04-2018 301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 2 รายการ 26-04-2018 308
ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงประจำปี-2561(ฉบับแก้ไข-ครั้งที่-1) 26-03-2018 301
รายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 23-03-2018 306
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม 23-03-2018 314
งบค่าเสื่อม ปี2561 10-09-2560 286
แผนเงินบำรุง อนุมัติปี2561 23-03-2018 303
ประกาวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม 2 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21-03-2018 323
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 10-09-2560 312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 2 กลุ่ม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03-12-2561 343
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 7 กลุ่ม 7 รายการ 23-02-2018 348
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 2 กลุ่ม 2 รายการ 31-01-2018 325
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุเอ็กซเรย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 30-12-2017 343
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2561 20-12-2017 458
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14-12-2017 326
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพย์ 7 กลุ่ม 7 รายการ 27-11-2017 355
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16-11-2017 353
ประกาศแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 11-02-2560 358
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 6 กลุ่ม 6 รายการ กลุ่มที่ 4 รายการที่4 และกลุ่มที่ 5 รายการที่ 5 10-09-2560 505
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 6 กลุ่ม 6 รายการ 10-09-2560 352
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม 10-09-2560 336
ประกาศแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 29-09-2017 368
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 6 กลุ่ม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-08-2017 387
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 6 กลุ่ม 6 รายการ ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-08-2017 393
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-09-2560 376
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-03-2560 379
ประกาศกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-07-2017 374
ประกาศจังหวัดนครพนม ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 กลุ่ม 11 ราการ 27-06-2017 391
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06-08-2560 365
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 และกลุ่มที่ 6 รายการที่ 6 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคา 22-05-2017 434
คู่มือปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 28-04-2017 426
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 กลุ่ม12 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 และกลุ่มที่ 6 รายการที่ 6 (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-12-2017 384
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 และกลุ่มที่ 6 รายการที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสาประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 28-04-2017 447
แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปีงบประมาณ 2560 03-07-2560 368
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 02-03-2560 454
แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัดษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 01-11-2560 379
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 28-07-2016 552
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 07-12-2559 737
ประกาศจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 กลุ่ม 3 รายการ กลุ่มที่ 2 รายการที่ 2 (ครั้งที่ 2) 16-06-2016 678
ประกาศจังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-06-2016 688
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-05-2016 732
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-05-2016 821
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5กลุ่ม 5รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27-04-2016 741
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 กลุ่ม 3 รายการ 18-04-2016 724
สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือกผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม 21-12-2015 796
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ 9 กลุ่ม รายการที่ 8 กลุ่มที่ 8 และรายการที่ 9 กลุ่มที่ 9 (ครั้งที่2) 15-07-2015 1127
เอกสารสอบราคาซื้อเวรภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการของ รพร.ธาตุพนม 16-12-2014 1263
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16-12-2014 1020

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน