ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  30 ต.ค. 2561 01-GM-1-2-2-2018020066 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซินจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 6,420.00
32  30 ต.ค. 2561 1162673775 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 9,630.00
33  30 ต.ค. 2561 1162683570 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 97,350.00
34  30 ต.ค. 2561 18IN08102337 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 20,000.00
35  30 ต.ค. 2561 3000068537 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 59,500.00
36  30 ต.ค. 2561 3000068934 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 0 543 264,316.02
37  30 ต.ค. 2561 3000068984 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 8,215.60
38  30 ต.ค. 2561 3000069598 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 182,200.00
39  30 ต.ค. 2561 3000070001 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 2,782.00
40  30 ต.ค. 2561 3000070423 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 30 ต.ค. 2561 50,000.00
41  30 ต.ค. 2561 5447604815 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 5,564.00
42  30 ต.ค. 2561 61022329 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 47,600.00
43  30 ต.ค. 2561 61029404 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 6,120.00
44  30 ต.ค. 2561 61029517 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 3,240.00
45  30 ต.ค. 2561 611115367 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 ต.ค. 2561 19,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล