ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  14 ม.ค. 2562 IVU-61041953 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 31,500.00
62  14 ม.ค. 2562 IVU-61042356 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 10,400.00
63  14 ม.ค. 2562 IVU-61042375 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 24,000.00
64  14 ม.ค. 2562 IVU-61042383 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 8,737.50
65  14 ม.ค. 2562 SI24/1807078 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 16,700.00
66  14 ม.ค. 2562 SI24/1900098 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 2,780.00
67  14 ม.ค. 2562 SS1900441 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 11,600.00
68  14 ม.ค. 2562 SS6150118 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 5,600.00
69  14 ม.ค. 2562 T6112/12019 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 3,600.00
70  14 ม.ค. 2562 T6201/10539 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 4,210.00
71  14 ม.ค. 2562 TH6201/0046 บ.ธงทองโอสถจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 9,600.00
72  14 ม.ค. 2562 TI181212444 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 50,000.00
73  14 ม.ค. 2562 TI181213098 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 9,000.00
74  14 ม.ค. 2562 UG31989037 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 21,000.00
75  14 ม.ค. 2562 V059806 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล