ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  1 เม.ย. 2562 1163452391 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 2,247.00
62  1 เม.ย. 2562 1163456842 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 13,738.80
63  1 เม.ย. 2562 1163457059 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 253,483.00
64  1 เม.ย. 2562 3000117766 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 1 เม.ย. 2562 41,662.60
65  1 เม.ย. 2562 3000118133 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 1 เม.ย. 2562 47,806.80
66  1 เม.ย. 2562 3000118749 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 1 เม.ย. 2562 385.20
67  1 เม.ย. 2562 300117658 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 1 เม.ย. 2562 10,750.00
68  1 เม.ย. 2562 62006714 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 7,760.00
69  1 เม.ย. 2562 62009215 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 3,210.00
70  1 เม.ย. 2562 8103106997 บ.เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 18,190.00
71  1 เม.ย. 2562 BK62NTP104154 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 1 เม.ย. 2562 462.96
72  1 เม.ย. 2562 DDC1AA62DDC107126 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 1 เม.ย. 2562 163,058.56
73  1 เม.ย. 2562 IV6203003237 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 8,550.00
74  1 เม.ย. 2562 IVU-62010102 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 26,570.00
75  1 เม.ย. 2562 V063571 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 1 เม.ย. 2562 17,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล