ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  9 พ.ย. 2561 103181001204 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 40,545.00
2  9 พ.ย. 2561 1162709821 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 2,239.98
3  9 พ.ย. 2561 1357659 บ.เมดิทอปจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 99,360.00
4  9 พ.ย. 2561 1357660 บ.เมดิทอปจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 18,000.00
5  9 พ.ย. 2561 218016248 บ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 12,604.60
6  9 พ.ย. 2561 34580 หจก.ภาสิน วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 74,500.00
7  9 พ.ย. 2561 61/710 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 8,000.00
8  9 พ.ย. 2561 61/721 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 4,848.00
9  9 พ.ย. 2561 611006024 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 80,496.10
10  9 พ.ย. 2561 611101598 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 31,601.00
11  9 พ.ย. 2561 B6110089 บ.อีออนเมดจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 30,000.00
12  9 พ.ย. 2561 B6110090 บ.อีออนเมดจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 33,810.00
13  9 พ.ย. 2561 B6110333 บ.อีออนเมดจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 30,000.00
14  9 พ.ย. 2561 B6110334 บ.อีออนเมดจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 46,800.00
15  9 พ.ย. 2561 IV6101652 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 76,450.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล