ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  14 ม.ค. 2562 01-GM-1-2-2-2019000558 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซินจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 6,420.00
2  14 ม.ค. 2562 0420036 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮาส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 3,200.00
3  14 ม.ค. 2562 0420263 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 2,800.00
4  14 ม.ค. 2562 0420264 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮาส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 1,800.00
5  14 ม.ค. 2562 101181202528 บ.ยูนีซันจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 6,420.00
6  14 ม.ค. 2562 105190100152 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 15,120.00
7  14 ม.ค. 2562 1162993946 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 27,870.00
8  14 ม.ค. 2562 1162994105 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 18,778.50
9  14 ม.ค. 2562 1162994368 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 39,600.00
10  14 ม.ค. 2562 1163056459 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 83,032.00
11  14 ม.ค. 2562 1163079762 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 27,820.00
12  14 ม.ค. 2562 1181207094 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 6,420.00
13  14 ม.ค. 2562 181200842 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 5,500.00
14  14 ม.ค. 2562 182835 บ.ยูเมด้าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 4,900.00
15  14 ม.ค. 2562 18IN08122473 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 14 ม.ค. 2562 57,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล