ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  13 ก.ค. 2561 101180602576 บ.ยูนีซันจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 6,420.00
2  13 ก.ค. 2561 103180601225 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 13 ก.ค. 2561 85,600.00
3  13 ก.ค. 2561 103180601252 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 13 ก.ค. 2561 30,440.00
4  13 ก.ค. 2561 103180700227 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 13 ก.ค. 2561 36,660.00
5  13 ก.ค. 2561 104180600598 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 75,000.00
6  13 ก.ค. 2561 1061014396 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 140,598.00
7  13 ก.ค. 2561 1162080226 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 42,000.00
8  13 ก.ค. 2561 1162091701 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 14,500.00
9  13 ก.ค. 2561 1348725 บ.เมดิทอปจำกัด วัสดุการแพทย์ 13 ก.ค. 2561 12,000.00
10  13 ก.ค. 2561 180600984 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 5,500.00
11  13 ก.ค. 2561 22345 บ.โพสเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 13 ก.ค. 2561 36,000.00
12  13 ก.ค. 2561 3000033176 องค์การเภสัชกรรม วัสดุการแพทย์องค์การเภสัชกรรม 13 ก.ค. 2561 0 543 100,000.00
13  13 ก.ค. 2561 3000033735 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 ก.ค. 2561 21,350.00
14  13 ก.ค. 2561 3000033836 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 ก.ค. 2561 642.00
15  13 ก.ค. 2561 3000033902 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 13 ก.ค. 2561 7,922.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล