ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1  10 ก.ย. 2561 1162412563 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 4,579.60
2  10 ก.ย. 2561 1162420963 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 112,564.00
3  10 ก.ย. 2561 1180809065 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 2,482.40
4  10 ก.ย. 2561 1180809106 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 11,342.00
5  10 ก.ย. 2561 18IN08083648 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 7,950.00
6  10 ก.ย. 2561 3000045235 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 10 ก.ย. 2561 19,500.00
7  10 ก.ย. 2561 310887402559 บ.คอสม่าเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 13,100.00
8  10 ก.ย. 2561 5160300850 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 0 543 0.00
9  10 ก.ย. 2561 61018831 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 42,000.00
10  10 ก.ย. 2561 61034808 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 29,853.00
11  10 ก.ย. 2561 611098781 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 127,800.00
12  10 ก.ย. 2561 611099488 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 24,000.00
13  10 ก.ย. 2561 611938 บ.ยูนิเวอร์แซลเมดิคอลอินดัสตรีจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 39,200.00
14  10 ก.ย. 2561 61358872 บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 14,680.00
15  10 ก.ย. 2561 7400201326 บ.ไวทอล เมด จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 ก.ย. 2561 20,544.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล