ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
1981  15 พ.ย. 2559 PIS161104-051 บ.ฟาร์มาแลนด์(1982)จำกัด วัสดุการแพทย์ 15 พ.ย. 2559 1,800.00
1982  15 พ.ย. 2559 SI14/1616041 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 พ.ย. 2559 6,950.00
1983  15 พ.ย. 2559 TH5911/0162 บ.ธงทองโอสถจำกัด เวชภัณฑ์ยา 15 พ.ย. 2559 8,000.00
1984  15 พ.ย. 2559 ช.60/00999 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 15 พ.ย. 2559 8,500.00
1985  8 พ.ย. 2559 10303550 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 13,670.40
1986  8 พ.ย. 2559 10304016 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 2,950.00
1987  8 พ.ย. 2559 10304185 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 5,240.50
1988  8 พ.ย. 2559 10304440 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 247,391.60
1989  8 พ.ย. 2559 10304653 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 30,000.00
1990  8 พ.ย. 2559 10304725 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 24,000.00
1991  8 พ.ย. 2559 10304856 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 7,091.00
1992  8 พ.ย. 2559 10304986 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 8 พ.ย. 2559 6,000.00
1993  8 พ.ย. 2559 22972200 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 28,245.00
1994  8 พ.ย. 2559 522873 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 6,650.00
1995  8 พ.ย. 2559 5323002450 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 พ.ย. 2559 3,156.50

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล