ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2521  6 ก.ค. 2560 60/397 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 6 ก.ค. 2560 0 543 250.00
2522  6 ก.ค. 2560 60/403 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6 ก.ค. 2560 23,850.00
2523  6 ก.ค. 2560 60/405 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 6 ก.ค. 2560 0 543 4,500.00
2524  6 ก.ค. 2560 60016947 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 4,860.00
2525  6 ก.ค. 2560 60028082 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 10,272.00
2526  6 ก.ค. 2560 600606162 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6 ก.ค. 2560 18,297.00
2527  6 ก.ค. 2560 601060362 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 12,000.00
2528  6 ก.ค. 2560 601060379 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 3,300.00
2529  6 ก.ค. 2560 601060406 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 3,750.00
2530  6 ก.ค. 2560 BB60EPI110340 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 6 ก.ค. 2560 9,588.00
2531  6 ก.ค. 2560 BB60EPI200503 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 6 ก.ค. 2560 75,100.18
2532  6 ก.ค. 2560 BL60-07/090 บ.ไอแคร์เมดิคัลจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6 ก.ค. 2560 5,750.00
2533  6 ก.ค. 2560 DD0280 ดี.ดี.เมดิคอล วัสดุการแพทย์ 6 ก.ค. 2560 35,000.00
2534  6 ก.ค. 2560 IN6006-1925 บ.ชูมิตร1967จำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 4,500.00
2535  6 ก.ค. 2560 SI14/1709589 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 6 ก.ค. 2560 26,100.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล