ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2611  2 มี.ค. 2560 1314704 บ.เมดิทอปจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 มี.ค. 2560 12,000.00
2612  2 มี.ค. 2560 131788 บ.มาสุจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 7,000.00
2613  2 มี.ค. 2560 23471889 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 1,403.84
2614  2 มี.ค. 2560 23472719 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 16,160.21
2615  2 มี.ค. 2560 23473119 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 246,100.00
2616  2 มี.ค. 2560 23475003 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 110,745.00
2617  2 มี.ค. 2560 23477997 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 28,100.00
2618  2 มี.ค. 2560 23482863 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 11,600.00
2619  2 มี.ค. 2560 60004482 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 4,488.00
2620  2 มี.ค. 2560 IV1702507 บ.ไบโอวาลิสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 21,212.00
2621  2 มี.ค. 2560 IV6005124 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 7,000.00
2622  2 มี.ค. 2560 IV6005126 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 2,300.00
2623  2 มี.ค. 2560 IV6005127 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 5,796.00
2624  2 มี.ค. 2560 ORV6002000069 บ.รักษ์สุขจำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 21,000.00
2625  2 มี.ค. 2560 SIN1702-00180 บ.อินโดไชน่าเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 3 มี.ค. 2560 45,480.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล