ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2791  8 มิ.ย. 2560 IV1706306 บ.ยูโทเปี้ยนจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 1,602.00
2792  8 มิ.ย. 2560 IV1706362 บ.ยูโทเปี้ยนจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 1,068.00
2793  8 มิ.ย. 2560 IV6006-83 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 11,600.00
2794  8 มิ.ย. 2560 NTP1AA60NTP106529 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 มิ.ย. 2560 3,158.00
2795  8 มิ.ย. 2560 ORV6006000009 บ.รักษ์สุขจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 21,000.00
2796  8 มิ.ย. 2560 SS6019967 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 7,200.00
2797  8 มิ.ย. 2560 SS6020548 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 12,000.00
2798  8 มิ.ย. 2560 V028269 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 มิ.ย. 2560 8,000.00
2799  8 มิ.ย. 2560 ฺBD60FLU502731 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 8 มิ.ย. 2560 0.00
2800  2 มิ.ย. 2560 060/244 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 2 มิ.ย. 2560 300.00
2801  2 มิ.ย. 2560 060/273 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 มิ.ย. 2560 20,200.00
2802  2 มิ.ย. 2560 060/276 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 มิ.ย. 2560 8,800.00
2803  2 มิ.ย. 2560 060/283 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 2 มิ.ย. 2560 13,500.00
2804  2 มิ.ย. 2560 060/292 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 มิ.ย. 2560 12,000.00
2805  2 มิ.ย. 2560 1160223769 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 2 มิ.ย. 2560 110,745.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล