ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
2791  9 ม.ค. 2560 IV5941731 บ.ไทยก๊อสจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9 ม.ค. 2560 37,500.00
2792  9 ม.ค. 2560 IV60010042 บ.แก้วมังกรเภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 8,000.00
2793  9 ม.ค. 2560 IVU-59035224 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 24,000.00
2794  9 ม.ค. 2560 NTP1AA60NTP101841 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 9 ม.ค. 2560 9,226.00
2795  9 ม.ค. 2560 SS5946130 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 18,500.00
2796  9 ม.ค. 2560 V022055 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 9 ม.ค. 2560 3,745.00
2797  9 ม.ค. 2560 ๊UK590042 ห้างหุ้นส่วนจำกัดยู.เค.พรีเมียร์ วัสดุการแพทย์ 9 ม.ค. 2560 80,000.00
2798  27 ธ.ค. 2559 10310171 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 27 ธ.ค. 2559 934.10
2799  27 ธ.ค. 2559 10310942 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 27 ธ.ค. 2559 49,770.00
2800  27 ธ.ค. 2559 10310946 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 27 ธ.ค. 2559 22,650.00
2801  27 ธ.ค. 2559 103161200705 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 27 ธ.ค. 2559 62,400.00
2802  27 ธ.ค. 2559 23203459 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 27 ธ.ค. 2559 110,745.00
2803  27 ธ.ค. 2559 311267400344 บ.บีเจเอชเมดิคอล จำกัด เวชภัณฑ์ยา 27 ธ.ค. 2559 90,000.00
2804  27 ธ.ค. 2559 5322971542 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 27 ธ.ค. 2559 9,416.00
2805  27 ธ.ค. 2559 5323356120 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 27 ธ.ค. 2559 5,157.40

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล