ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  11 เม.ย. 2561 610306890 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 25,936.80
17  11 เม.ย. 2561 B6102300 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 30,000.00
18  11 เม.ย. 2561 B6102301 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 30,000.00
19  11 เม.ย. 2561 B6103152 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 26,400.00
20  11 เม.ย. 2561 B6103153 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 30,000.00
21  11 เม.ย. 2561 B6104015 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 30,000.00
22  11 เม.ย. 2561 B6104016 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 32,400.00
23  11 เม.ย. 2561 IV-1803457 บ.ออโธพีเซีย จำกัด วัสดุการแพทย์ 11 เม.ย. 2561 5,136.00
24  11 เม.ย. 2561 IV0070903 บ.บอร์เนียวเมดิคัลจำกัด วัสดุการแพทย์ 11 เม.ย. 2561 7,400.00
25  11 เม.ย. 2561 IV6100546 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 11 เม.ย. 2561 13,000.00
26  10 เม.ย. 2561 026/611252 บ.คอนดรักส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 11,700.00
27  10 เม.ย. 2561 1161680415 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 94,400.00
28  10 เม.ย. 2561 1161690066 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 13,623.03
29  10 เม.ย. 2561 1161698769 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 36,999.96
30  10 เม.ย. 2561 1180308036 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 2,675.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล