ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  22 พ.ย. 2561 INV-L-IM2018110747 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 11,250.00
17  22 พ.ย. 2561 INV-L-IM2018111233 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 36,000.00
18  22 พ.ย. 2561 IV610026363 บ.ไบโอจีนีเทคจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 16,800.00
19  22 พ.ย. 2561 IV6111-67 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 11,600.00
20  22 พ.ย. 2561 IV6111001287 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 5,700.00
21  22 พ.ย. 2561 IV61110065 บ.ไอเม็กซ์พลัสจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 5,000.00
22  22 พ.ย. 2561 IV6135242 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 20,600.00
23  22 พ.ย. 2561 IV6135848 หจก.กัลยาซัพพลาย เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 3,000.00
24  22 พ.ย. 2561 SI24/1806375 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 22 พ.ย. 2561 17,200.00
25  20 พ.ย. 2561 103181100342 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 96,940.00
26  20 พ.ย. 2561 1162782329 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 2,399.97
27  20 พ.ย. 2561 1162813383 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 7,276.00
28  20 พ.ย. 2561 4/1 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 11,650.00
29  20 พ.ย. 2561 61/742 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 51,420.00
30  20 พ.ย. 2561 613140 บ.พี.พี.เอส.ฮอสปิทอลซัพพลายจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 11,280.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล