ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
16  5 มี.ค. 2562 19IN08022637 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 6,080.00
17  5 มี.ค. 2562 3000106694 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 13,511.60
18  5 มี.ค. 2562 3000109516 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 41,893.24
19  5 มี.ค. 2562 3000109784 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 54,752.00
20  5 มี.ค. 2562 3000109970 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 17,750.00
21  5 มี.ค. 2562 3000110117 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 284,946.60
22  5 มี.ค. 2562 3000110456 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มี.ค. 2562 60,000.00
23  5 มี.ค. 2562 32673 บ.โพสเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 36,000.00
24  5 มี.ค. 2562 5328684561 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 5,000.00
25  5 มี.ค. 2562 5447688617 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 1,979.50
26  5 มี.ค. 2562 62005826 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 19,440.00
27  5 มี.ค. 2562 62006269 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 7,440.00
28  5 มี.ค. 2562 62006370 บ.บี.เอ็ล.ฮั้วจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 10,700.00
29  5 มี.ค. 2562 941101547 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 24,000.00
30  5 มี.ค. 2562 BB62EPI106104 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 5 มี.ค. 2562 98,319.27

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล