ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  5 มี.ค. 2562 C6202206 บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 2,996.00
32  5 มี.ค. 2562 GRP1BA62GRP103275 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 5 มี.ค. 2562 6,168.60
33  5 มี.ค. 2562 IN620200286 ห้างหุ้นส่วนสามัญพรีเมดฟาร์มา เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 9,040.00
34  5 มี.ค. 2562 IV6202002758 บ.ที.แมนฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 5,100.00
35  5 มี.ค. 2562 IV62021097 บ.จรูญเภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 25,500.00
36  5 มี.ค. 2562 IVU62007088 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 3,900.00
37  5 มี.ค. 2562 NTP1AA62NTP104575 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 5 มี.ค. 2562 8,051.00
38  5 มี.ค. 2562 SS1908465 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 25,000.00
39  5 มี.ค. 2562 SS1908466 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 9,200.00
40  5 มี.ค. 2562 T6202/11815 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 3,400.00
41  5 มี.ค. 2562 UG31998876 บ.แอลเอฟเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มี.ค. 2562 5,040.00
42  5 มี.ค. 2562 นพ.0032.303/629 รพ.เรณูนคร เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 5 มี.ค. 2562 24,000.00
43  5 มี.ค. 2562 ฺBD62EPO100664 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 5 มี.ค. 2562 40,460.06
44  5 มี.ค. 2562 ฺBK62NTP103326 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 5 มี.ค. 2562 0 543 552.03
45  28 ก.พ. 2562 IV6200231 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด วัสดุเภสัชกรรม 28 ก.พ. 2562 6,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล