ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  10 เม.ย. 2561 1180308080 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 8,988.00
32  10 เม.ย. 2561 1180400062 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 4,494.00
33  10 เม.ย. 2561 1180400090 บ.สยามฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 2,482.40
34  10 เม.ย. 2561 18IN08033032 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 42,000.00
35  10 เม.ย. 2561 19163 บ.โพสเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 36,000.00
36  10 เม.ย. 2561 310387403015 บ.คอสม่าเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 30,000.00
37  10 เม.ย. 2561 5326473225 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 48,150.00
38  10 เม.ย. 2561 5326480043 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 19,950.00
39  10 เม.ย. 2561 5326496230 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 1,791.18
40  10 เม.ย. 2561 577411 ห.จ.ก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 4,350.00
41  10 เม.ย. 2561 61007194 บ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 15,000.00
42  10 เม.ย. 2561 61008425 บ.แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 22,400.00
43  10 เม.ย. 2561 611038087 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 13,800.00
44  10 เม.ย. 2561 821111725 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 94,500.00
45  10 เม.ย. 2561 A-04-0201/61 บ.แสงไทยเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 13,400.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล