ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  24 ก.ย. 2561 ฺBV61DDC101676 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.ย. 2561 5,994.69
32  24 ก.ย. 2561 ์NTP1AA61NTP113017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 24 ก.ย. 2561 1,650.00
33  18 ก.ย. 2561 101180900988 บ.ยูนีซันจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 12,600.00
34  18 ก.ย. 2561 102180900449 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 14,980.00
35  18 ก.ย. 2561 1061018853 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 27,820.00
36  18 ก.ย. 2561 1061020570 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 5,778.00
37  18 ก.ย. 2561 1061021137 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 62,916.00
38  18 ก.ย. 2561 1145111130/61 โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 18 ก.ย. 2561 640.00
39  18 ก.ย. 2561 1162449654 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 139,956.00
40  18 ก.ย. 2561 1162465216 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 19,260.00
41  18 ก.ย. 2561 1162487269 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 8,200.00
42  18 ก.ย. 2561 177455 บ.ยูเมด้าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 4,900.00
43  18 ก.ย. 2561 18BU13290 บ.โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 27,000.00
44  18 ก.ย. 2561 2124/7432 ห.จ.ก.โรงงานมิลาโน เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 6,000.00
45  18 ก.ย. 2561 25727 บ.โพสเฮลท์แคร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 18 ก.ย. 2561 36,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล