ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  20 พ.ย. 2561 I6111074 บ.ธเนศพัฒนาจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 3,780.00
32  20 พ.ย. 2561 IV6102052 บ.เค.เค.ภัณฑ์มาเก็ตติ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 20 พ.ย. 2561 0 543 2,200.00
33  20 พ.ย. 2561 IV6138935 บ.ไทยก๊อสจำกัด วัสดุการแพทย์ 20 พ.ย. 2561 19,500.00
34  12 พ.ย. 2561 087/614330 บ.คอนดรักส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 11,700.00
35  12 พ.ย. 2561 100211148 บ.เจเอสวิชั่นจำกัด(สำนักงานใหญ่) เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 8,687.40
36  12 พ.ย. 2561 105181000572 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 15,120.00
37  12 พ.ย. 2561 1061024548 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 62,916.00
38  12 พ.ย. 2561 1162693262 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 22,363.00
39  12 พ.ย. 2561 1162693841 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 231,120.00
40  12 พ.ย. 2561 1162714843 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 13,738.80
41  12 พ.ย. 2561 1162725286 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 104,967.00
42  12 พ.ย. 2561 18IN08102996 บ.เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์จำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 6,080.00
43  12 พ.ย. 2561 3000072301 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 67,050.00
44  12 พ.ย. 2561 3000074067 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 1,900.00
45  12 พ.ย. 2561 3000077364 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 12 พ.ย. 2561 2,000.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล