ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
31  14 มิ.ย. 2561 ML18060053 บ.แมคโครฟาร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 16,500.00
32  14 มิ.ย. 2561 T6105/12457 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 5,000.00
33  14 มิ.ย. 2561 T6105/12853 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 3,200.00
34  14 มิ.ย. 2561 V046819 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 14 มิ.ย. 2561 9,000.00
35  14 มิ.ย. 2561 ฺฺBB61EPI111454 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 14 มิ.ย. 2561 37,812.60
36  5 มิ.ย. 2561 101180502686 บ.ยูนีซันจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 12,600.00
37  5 มิ.ย. 2561 102180501351 บ.เมดไลน์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 14,980.00
38  5 มิ.ย. 2561 1161954542 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 83,032.00
39  5 มิ.ย. 2561 173147 บ.ยูเมด้าจำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 4,900.00
40  5 มิ.ย. 2561 3000018075 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มิ.ย. 2561 0 543 5,820.00
41  5 มิ.ย. 2561 3000018155 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มิ.ย. 2561 8,000.00
42  5 มิ.ย. 2561 3000018274 องค์การเภสัชกรรม เวชภัณฑ์ยาองค์การเภสัชกรรม 5 มิ.ย. 2561 26,000.00
43  5 มิ.ย. 2561 5160249286 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 5 มิ.ย. 2561 0.00
44  5 มิ.ย. 2561 5406503476 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 5 มิ.ย. 2561 100,112.54
45  5 มิ.ย. 2561 5447502788 บ.ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 5 มิ.ย. 2561 21,599.45

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล