ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  10 เม.ย. 2561 DDC1AA61DDC107299 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 10 เม.ย. 2561 47,980.80
47  10 เม.ย. 2561 IV1803581 บ.ยูโทเปี้ยนจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 1,335.00
48  10 เม.ย. 2561 IV610306765 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 56,000.00
49  10 เม.ย. 2561 IV6109598 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 13,500.00
50  10 เม.ย. 2561 IV6109599 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 32,700.00
51  10 เม.ย. 2561 SI24/1801866 บ.เอส.พี.เอส.เมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 11,500.00
52  10 เม.ย. 2561 SS6114370 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 2,290.00
53  10 เม.ย. 2561 SS6114371 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 5,616.00
54  10 เม.ย. 2561 V043891 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 2,500.00
55  10 เม.ย. 2561 ช.61/06060 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 1,950.00
56  10 เม.ย. 2561 ช.61/06061 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 1,800.00
57  10 เม.ย. 2561 ช.61/06062 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 23,400.00
58  10 เม.ย. 2561 ช.61/06108 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา เวชภัณฑ์ยา 10 เม.ย. 2561 1,150.00
59  10 เม.ย. 2561 ฺBB61EPI107374 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 10 เม.ย. 2561 14,654.97
60  30 มี.ค. 2561 1161617307 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 30 มี.ค. 2561 139,956.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล