ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  26 ก.ค. 2561 8370172163 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 56,000.00
47  26 ก.ค. 2561 841108583 บ.โกลบอลฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 19,440.00
48  26 ก.ค. 2561 DDC1AA61DDC112845 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 26 ก.ค. 2561 113,182.52
49  26 ก.ค. 2561 IV6107-84 บ.โมเดอร์นแมนูจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 11,600.00
50  26 ก.ค. 2561 PIS180719-060 บ.ฟาร์มาแลนด์(1982)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 6,420.00
51  26 ก.ค. 2561 SI24/1804112 บ.เอสพีเอสเมดิคอลจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 3,300.00
52  26 ก.ค. 2561 SS6129355 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 8,000.00
53  26 ก.ค. 2561 V049459 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 4,400.00
54  26 ก.ค. 2561 V049599 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 26 ก.ค. 2561 7,900.00
55  26 ก.ค. 2561 ไม่ระบุ โรงพยาบาลนครพนม เวชภัณฑ์ยาขออนุเคราะห์ 26 ก.ค. 2561 1,150.00
56  25 ก.ค. 2561 103180700439 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 5,700.00
57  25 ก.ค. 2561 5327162898 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 34,999.91
58  25 ก.ค. 2561 5327163709 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 28,890.00
59  25 ก.ค. 2561 61/500 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 3,000.00
60  25 ก.ค. 2561 61/506 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 25 ก.ค. 2561 4,860.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล