ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
46  8 ม.ค. 2561 5160169389 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 ม.ค. 2561 0.00
47  8 ม.ค. 2561 603951 บ.อัลลายแอนซ์ฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 5,000.00
48  8 ม.ค. 2561 610026 บ.อัลลายแอนซ์ฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 5,000.00
49  8 ม.ค. 2561 9110066260 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 0 543 5,520.00
50  8 ม.ค. 2561 9110067544 บ.สหแพทย์เภสัชจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 10,753.50
51  8 ม.ค. 2561 GRP1BA61GRP102601 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 ม.ค. 2561 5,962.98
52  8 ม.ค. 2561 INV-L-IM2017121495 บ.พรอสฟาร์มาจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 28,200.00
53  8 ม.ค. 2561 IV6012-0407 ห.จ.ก.แม็กซิมอินเตอร์คอนติเนนตอล เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 3,572.09
54  8 ม.ค. 2561 IV601203838 บ.ชุมชนเภสัชกรรมจำกัด(มหาชน) เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 52,640.00
55  8 ม.ค. 2561 IVU-60037651 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 8 ม.ค. 2561 2,250.00
56  8 ม.ค. 2561 ฺฺBB61EPI103663 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 ม.ค. 2561 39,554.00
57  8 ม.ค. 2561 ์NTP1AA61NTP102333 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน 8 ม.ค. 2561 11,227.00
58  4 ม.ค. 2561 5325818244 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด วัสดุการแพทย์ 4 ม.ค. 2561 0 543 10,700.00
59  4 ม.ค. 2561 60/859 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 ม.ค. 2561 0 543 30,500.00
60  4 ม.ค. 2561 A2560-075 บ.เอวาเมด จำกัด วัสดุการแพทย์ 4 ม.ค. 2561 0 543 17,500.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล