ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  4 ม.ค. 2561 AM6012/144 บ.แอมเบสพลัสจำกัด วัสดุการแพทย์ 4 ม.ค. 2561 0 543 14,000.00
62  4 ม.ค. 2561 B6012350 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 ม.ค. 2561 0 543 38,400.00
63  4 ม.ค. 2561 B6012351 บ.อีออนเมดจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 ม.ค. 2561 0 543 30,000.00
64  3 ม.ค. 2561 1/1 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 3 ม.ค. 2561 8,290.00
65  3 ม.ค. 2561 1/2 ธาตุพนมออกซิเจน วัสดุการแพทย์ออกซิเจน 3 ม.ค. 2561 4,500.00
66  3 ม.ค. 2561 103171200642 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 42,800.00
67  3 ม.ค. 2561 103171200848 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 18,480.00
68  3 ม.ค. 2561 311277401928 บ.คอสม่าเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 ม.ค. 2561 24,000.00
69  3 ม.ค. 2561 5325846601 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 11,299.20
70  3 ม.ค. 2561 60/854 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 ม.ค. 2561 25,760.00
71  3 ม.ค. 2561 60/855 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 1,200.00
72  3 ม.ค. 2561 60/874 บ.เวิลด์เมดเทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 ม.ค. 2561 5,098.00
73  3 ม.ค. 2561 601203978 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด วัสดุการแพทย์ 3 ม.ค. 2561 25,840.50
74  3 ม.ค. 2561 601204337 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 45,956.50
75  3 ม.ค. 2561 601204448 บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้งจำกัด เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 ม.ค. 2561 19,260.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล