ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ  วันที่ invoice บริษัท ประเภทการจัดซื้อ วันส่งการเงิน วันที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน
61  12 พ.ย. 2561 DDC1BA62DDC100980 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 173.62
62  12 พ.ย. 2561 IV6133107 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 15,960.00
63  12 พ.ย. 2561 IV6133120 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 13,500.00
64  12 พ.ย. 2561 IV6133121 ห.จ.ก.ภิญโญฟาร์มาซี เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 2,300.00
65  12 พ.ย. 2561 IVU-61034876 บ.โปลิฟาร์มจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 4,400.00
66  12 พ.ย. 2561 ML18101703 บ.แมคโครฟาร์จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 17,880.00
67  12 พ.ย. 2561 NTP1AA62NTP100609 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช (ยา) 12 พ.ย. 2561 12,421.00
68  12 พ.ย. 2561 SS6142340 บ.ห้างขายยาตราเจ็ดดาวจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 11,700.00
69  12 พ.ย. 2561 T6110/12151 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 4,750.00
70  12 พ.ย. 2561 TI181018274 บ.ฟาร์มาฮอฟจำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 50,000.00
71  12 พ.ย. 2561 V056670 บ.ที.พี.ดรักแลบบอราทอรี่ส์(1969)จำกัด เวชภัณฑ์ยา 12 พ.ย. 2561 12,900.00
72  12 พ.ย. 2561 ฺBB62EPI101062 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวชภัณฑ์ยาสนับสนุน สปสช.(วัคซีน) 12 พ.ย. 2561 94,501.32
73  9 พ.ย. 2561 103181001204 บ.เอฟ.ซี.พี.จำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 40,545.00
74  9 พ.ย. 2561 1162709821 บ.ซิลลิคฟาร์มาจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 2,239.98
75  9 พ.ย. 2561 1357659 บ.เมดิทอปจำกัด วัสดุการแพทย์ 9 พ.ย. 2561 99,360.00

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล