รายละเอียดห้องประชุม

หมายเลขห้อง/ชื่อห้อง :  ห้องประชุม 1
อาคาร/ตึก :  ห้องประชุม
ผู้ดูแลห้อง :  เจ้าหน้าที่โสต
รายละเอียดห้อง :  - ไมค์ชุดตั้งโต๊ะ
- โปรเจ็คเตอร์
- Visualizer
ความจุ :  5 - 20 คน
สถานะ :  เปิดใช้งาน