โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        โพสเมื่อ : 13-05-2016 จำนวนผู้อ่าน : 566 โดย : Administrator