โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        โพสเมื่อ : 23-05-2016 จำนวนผู้อ่าน : 580 โดย : Administrator