โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ประกาศจังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 กลุ่ม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        โพสเมื่อ : 15-06-2016 จำนวนผู้อ่าน : 590 โดย : Administrator