ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป
 

ลำดับ เลขที่หนังสือ  วันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
1 นพ.0032.304(1)/ ๔๐๑  11 ส.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขอนุญาตอนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านคบส.(เชิงรุก)(ออกสำรวจผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) ภก.ณัฐพล ผลโยน
2 นพ.0032.304(1)/ ุ653  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคบส.(เปิดร้านยา) ภก.ณัฐพล ผลโยน
3 นพ.0032.304(1)/ ุ655  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคบส.(เปิดร้านยา) นายธีรเดช ไปบน
4 นพ.0032.304(1)/ ุ657  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคบส.(ตรวจสถานาที่ผลิตอาหาร) ภก.ณัฐพล ผลโยน
5 นพ.0032.304(1)/ ุุ660  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติงานคบส.(ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร) นายพรรษา ถาวร
6 นพ.0032.304(1)/ ุ661  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาติออกปฏิบัติงานคบส.(ตรวจสถานที่ผลิตอาหารถั่วดาวอินคา) ภก.ณัฐพล ผลโยน
7 นพ.0032.304(1)/ ุุ664  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคบส.(เชิงรุก)(ตรวจสถานที่ผลิตอาหารถั่วดาวอินคา) ภก.ณัฐพล ผลโยน
8 นพ.0032.304(1)/ ุ666  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติดำเนินโครงการ ภก.ณัฐพล ผลโยน
9 นพ.0032.304(1)/ ุุ669  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตจ้างเหมาทำป้ายร้านชำปลอดภัย ภก.ณัฐพล ผลโยน
10 นพ.0032.304(1)/ ุ669  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ ภก.ณัฐพล ผลโยน
11 นพ.0032.304(1)/ ุ670  30 ต.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอ.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุในการอบรม ภก.ณัฐพล ผลโยน
12 นพ.0032.304(1)/   0 543
13 นพ.0032.304(1)/ 033  24 ม.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ผอก.รพร.ธาตุพนม ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน ณัฐพล/คบส.
14 นพ.0032.304(1)/ 034  25 ม.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอก.รพร.ธาตุพนม ขออนุญาตเข้าร่วมประชุม 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 จินดานุช
15 นพ.0032.304(1)/ 035  25 ม.ค. 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ผอก.รพ.นครพนม ขอรับการสนับสุนเวชภัณฑ์ยา บริหารเวชภัณฑ์ KCL elixer

พัฒนาโดย
โรงพยาบาล